Privatlivspolitik

SLAB Ferie I/S

 

SLAB Ferie skal efter oplysningspligten i databeskyttelsesforordningens art. 13 oplyse dig om, at der sker behandling af dine personoplysninger, og hvad behandlingen indebærer. Disse oplysninger bliver givet i denne privatlivspolitik.

 

1. SLAB Ferie som dataansvarlig

SLAB Ferie er dataansvarlig, og er dermed ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, når du bruger vores service.

 

Kontaktoplysninger:

SLAB Ferie

Harbovad 13

8600 Silkeborg

Mail: info@slabferie.dk

 

2. Formål med behandling af dine personoplysninger

SLAB Ferie behandler dine personoplysninger med det formål at kunne opfylde den kontrakt, som du indgår med os, når du lejer vores køretøjer. For at kunne opfylde kontrakten skal vi behandle personoplysninger med det formål at administrere bookinger, betalingstransaktioner og udlevering af køretøjer.

 

3. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for behandlingen af dine almindelige personoplysninger er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Når du booker et køretøj hos os, indsamler vi nedenstående almindelige personoplysninger om dig.

 

Almindelige personoplysninger omfatter alle oplysninger, der ikke er klassificeret som særlige kategorier af oplysninger (følsomme personoplysninger). Vi behandler eksempelvis følgende identifikationsoplysninger om dig:

  • Navn,
  • adresse,
  • by,
  • postnummer,
  • fødselsdato,
  • telefonnummer og
  • e-mail.

 

I forbindelse med booking behandles kreditkortoplysninger eller andre former for betalingsoplysninger. Ved lejeperiodens start indsamles endvidere oplysninger om billed-ID, f.eks. pas eller kørekort.

 

I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at behandle følsomme personoplysninger. Dette kan være i tilfælde af ulykke, skader på køretøjet eller lignende hændelser behandler vi oplysninger vedrørende det respektive forløb og det påførte skader. Disse oplysninger kan leveres af kunder, passagerer eller skadelidte. Personoplysningerne, der behandles under sådanne omstændigheder, kan omfatte sundhedsrelaterede oplysninger som fx oplysninger om skader, blodalkoholniveauer, kørsel under påvirkning af narkotiske stoffer, og lignende.

 

I disse særlige tilfælde sker behandlingen af oplysningerne med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f, hvis sådan behandling er nødvendig for etablering, udøvelse eller forsvar af retlige krav.

 

4. Opbevaring af dine personoplysninger

SLAB Ferie sletter som udgangspunkt dine identifikationspersonoplysninger 5 år efter endt udlejning jf krav fra lovgivning om udlejning af køretøjer. Vi har ikke adgang til dine personoplysninger, når de er blevet slettet.

 

I visse tilfælde kan der være behov for at opbevare personoplysninger i en længere periode, eks. i forbindelse med forsikringssager.

 

Opbevaringsperioden for regnskabsoplysninger, som omfatter bogføringsdokumenter og

regnskabsregistre (herunder fakturaer) er 5 år, jf. lovgivningen. I løbet af denne periode kan dine oplysninger være underlagt begrænset brug inden for den daglige drift, hvis behandlingen ikke tjener yderligere formål.

 

5. Modtagere af dine personoplysninger

SLAB Ferie overfører (videregiver) dine personoplysninger til de leverandører af bl.a. regnskabs- og bookingsystem, som vi benytter for at drive vores virksomhed. Vi har indgået databehandleraftale med vores leverandører, således vores leverandører også er forpligtet til at efterleve databeskyttelsesreglerne. 

 

6. Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

SLAB Ferie vil træffe passende foranstaltninger til at give enhver oplysning om behandling af dine personoplysninger i en kortfattet, gennemsigtig, letforståelig og lettilgængelig form og i et klart og enkelt sprog, jf. nærmere nedenfor.

 

Du har efter databeskyttelsesforordningen nogle rettigheder. Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os på info@slabferie.dk.

 

Indsigtsretten

Du kan anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Det er f.eks. med til at sikre, at du kan tjekke, at personoplysningerne er korrekte.

 

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

Du har ret til at få dine personoplysninger om dig slettet uden unødig forsinkelse, såfremt personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet.

 

Retten til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.